Lättlästa körkortsboken

Lider du av dyslexi eller har lässvårigheter kan du välja den lättlästa körkortsboken 2023.
Lättlästa Körkortsboken
 vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort och är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt. Den har korta rader och radbrytningar som ska underlätta läsningen. 
Lättlästa Körkortsboken vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort, men den kan även användas som grundbok för de andra behörigheterna. Då kompletteras den med en lärobok för respektive behörighet, t ex MC-boken för A-körkort och Tungboken för C-körkort. Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket. Boken kan naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har inlärningssvårigheter samt till den som av olika anledningar har språksvårigheter. Lättlästa Körkortsboken används även i trafikundervisning för invandrare och andra grupper med begränsade kunskaper i svenska språket. Texten har korta rader och radbrytningar som ska underlätta läsningen. STR ger också ut Körkortsboken med ljud som lämpar sig för personer med läs- och skrivsvårigheter. Häftet Vägmärken och vägmarkeringar levereras tillsammans med Lättlästa Körkortsboken utan extra kostnad. Till boken kan du köpa ett lättläst Teorihäfte. Lättlästa Körkortsboken kan kombineras med Körhäfte A- B- C. I dessa finns sidhänvisningar till boken.