Hos oss hittar du ett komplett utbud av senaste digitalt körkortsmaterial 2023, körkortsprylar och körkortslitteratur  nätet såsom körkortsboken 2023, körkortsböcker 2023, digital körkortsbok 2023, körkortsbokpaket 2023, BE boken 2023, MC boken 2023, taxiboken 2023, traktorboken, tungboken 2023, tungboken paket 2023, körkortsstudiehäften, distanstester för körkortsfrågor, online körkortsfrågor 2023 och körkortsuppgifter för trafikverket, Körkortsteori Trafikverket, körkortstester 2023. Vi tillhandahåller även den engelska versionen av körkortsboken (english version of the swedish driving license book 2023 ) och därtill tillhörande studiehäften samt engelska körkortsfrågor och körkortstest (driving license test questions 2023) Lider du av dyslexi eller har lässvårigheter kan du välja den lättlästa körkortsboken 2023.

Komplett digitalt körkortsmaterial, YKB material, digital YKB, YKB e-bok samt digitalt BE , handledarboken e-bok, BE-boken e-bok, körkortsfrågor mc e-bok, köra moped e-bok, CE e-bok, DE e-bok, AM e-bok, AM digital teori

Beställ ditt körkortsmaterial idag!

Nytt är att vi erbjuder den arabiska körkortsboken, كتاب رخصة القيادة العربية, den persiska körkortsboken, گواهینامه رانندگی فارسی , kurdiska körkortsboken, Pirtûka lîsansa ajansa kurdî

كتاب رخصة القيادة السويدية باللغة العربية, گواهینامه رانندگی سوئدی در فارسی, Swêdê pirtûkxaneya ajotinê ya di Kurdish de

Oavsett om du tänkt ta ett bilkörkort eller någon annan körkortsbehörighet så kommer du finna allt du behöver för att klara din körkortsutbildning i vår e-butik! 
Vi tillhandahåller enbart STR:s eget körkortsmaterial som är det överlägset bästa som finns på marknaden idag vilket håller mycket hög kvalitet och som gör att du är väl förberedd inför teoriprovet. 

Tänk på att körkortsmaterial är en relativ färskvara då lagar och regler kontinuerligt ändras så se alltid till att du har det senaste materialet. Vi uppdaterar därför alltid allteftersom vad nytt som kommer in i sortimentet. Gratis körkortsfrågor är oftast gratis av en anledning, våra körkortstester liknar trafikverkets körkortsfrågor, är snarlika de körkortsfrågor trafikverket använder vid teoriprovet, och är därför att rekommendera när du ska studera körkortsteori.

dibs_shop_vertical_en_02

FAQ

Most frequent questions and answers

De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer, se §3 – Leverans och frakt.

Vid leverans via post sänds dina varor normalt 2-4 dagar efter det att du har lagt din beställning. För varor som ej levereras över Internet tillämpar vi en enhetsfrakt på 59 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

Kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa och Mastercard). Din beställning levereras i regel inom 2-4 arbetsdagar. Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

Om du beställt en vara och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du 300 kr i administrationskostnader.
Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt och användas enbart för administration av din beställning. Dina uppgifter kommer aldrig lämnas vidare.

Följande villkor gäller för Dahls Trafikskola AB:s försäljning i Sverige §1 Beställning mm Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller via telefon eller på körskolan. Om du beställt via hemsidan och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. §2 Priser Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. EV fraktkostnad tillkommer se under §4 §3 Betalning Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services. §4 Leverans och fraktkostnad Du får dina varor inom X-Y arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 59 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad. §5 Paket som inte hämtas ut Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 300 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet. §6 Ångerrätt/retur (gäller endast distansavtal) 1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras. 2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post, fax eller epost till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten. 3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen angiven längst ner i denna text. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan. 4. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. 5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka. 6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på www.str.se  Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet. Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts. §7 Avbeställning Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se (Länk) §8 Behandling av personuppgifter När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på körskolan kommer Dahls Trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. §9 Reklamation Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats. §10 Tvist Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol. Kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd. §10 Ångerrätt och retur 1. Retur inom 14 dagar Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Dahls trafikskola AB om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev. 2. Returadress Retur av vara skall ske till Dahls trafikskola, Regementsgatan 9, 35236 Växjö. Retur får inte ske mot postförskott. 3. Ångerrätt För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, T.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil. 4. Varans skick vid retur Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund. 5. Kostnad vid retur. Kostnad för retur av vara bekostas av kunden. 6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon. Dahls Trafikskola AB, Regementsgatan 9, 35236 Växjö Org. Nr: 556790-1581 E-post: info@dahlstrafikskola.se Hemsida: www.dahlstrafikskola.se